Dedicatoria
 
 


 


 
 

 

 

 
A la Dra. Rosa Elena Simeón